Cel Konferencji


Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców Budowlanych oraz pogłębianiu wiedzy kandydatów na Rzeczoznawców i Inspektorów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo-Techniczna stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego.
Dążenie do zapewnienia niezawodności obiektów powoduje, że prawie wszystkie obiekty budowlane w czasie projektowania, realizacji i eksploatacji muszą być kontrolowane. Szerzej powinien być także uwzględniany problem bezpieczeństwa infrastruk­tury drogowej oraz zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonej awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie i pożary, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej" konstrukcji, które wymagają monitoringu od początku swojej eksploatacji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu: dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów i norm (np. Eurokody), zastosowania nowych programów i metod badawczych oraz interpretacji uzyskiwanych wyników, prowadzenia monitoringu i diagnostyki, a także stosowania nowoczesnych metod napraw i wzmacniania. Wszystko to, powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry Inspektorów i Rzeczoznawców przygotowanych do podejmo­wania tych bardzo odpowiedzialnych zadań.

Tematyka warsztatów

  1. Zagadnienia formalno-prawne w działalności Rzeczoznawcy Budowlanego.
  2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
  3. Ocena stanu technicznego i trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrz¬nych, w tym zagadnienia eksploatacji obiektów o konstrukcji wielkopłytowej.
  4. Zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa w drogownictwie.
  5. Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznej obiektów budowlanych i sieci zewnętrznych oraz podlegających dopuszczeniom przez Dozór Techniczny

• Uczestnicy Konferencji otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego, wydane przez Organizatorów.

COPYRIGHT (C) 2013 "RZECZOZNAWSTWO 2014". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska