Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI

Zastępcy przewodniczącego:
Doc. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
Mgr inż. Wiktor Piwkowski

Członkowie:
Mgr inż. Tadeusz Durak
Dr inż. Stefan Szałkowski
Dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk

Sekretarz organizacyjny:
Mgr Aneta Sadura-Jamróz

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Budownictwa i Architektury
"Rzeczoznawstwo 2014"
25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

tel. +48 41 3424541
faks +48 41 3443784
e-mail: rzeczoznawstwo2014@tu.kielce.pl
www.rzeczoznawstwo2014.tu.kielce.pl

Konto bankowe:
PZITB O/Kielce, 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50
nr: 22 1020 2629 0000 9202 0008 9482
z dopiskiem: "Rzeczoznawstwo 2014"

 

 

 

 

COPYRIGHT (C) 2013 "RZECZOZNAWSTWO 2014". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska