Organizatorzy

logoPZITB

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział Kielce

Konferencji

logoPSk

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Budownictwa i Architektury

 

Terminy organizacyjne:

Uwaga zmiana terminów!
16.12.2013

Zgłoszenie uczestnictwa i tytułu oraz streszczenia referatu na załączonej Karcie zgłoszenia lub drogą elektroniczną: www.rzeczoznawstwo2014.tu.kielce.pl
16.01.2014
Wstępna kwalifikacja przez Komitet Naukowo-Programowy referatów zgłaszanych
20.01.2014
Powiadomienie autorów o wynikach wstępnej kwalifikacji
31.01.2014

Nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów zamawianych (napisanych wg podanych wytycznych) z załączoną wersją elektroniczną)
Wytyczne dla autorów
17.03.2014
Nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów zgłaszanych (napisanych wg podanych wytycznych) z załączoną wersją elektroniczną)
Wytyczne dla autorów
31.03.2014
Ostateczna kwalifikacja referatów zgłaszanych przez Komitet Naukowo-Programowy
31.03.2014
Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji osób bez referatów
31.03.2014
Ostateczny termin płatności
21.04.2014
Zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego programu konferencji oraz przesłanie programu do osób przyjętych na konferencję
19.05.2014
Przesłanie do Komitetu Organizacyjnego prezentacji przygotowanych w formacie PowerPoint (*.ppt lub *.pptx) 

COPYRIGHT (C) 2013 "RZECZOZNAWSTWO 2014". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska